Een duurzame samenwerking
met ambitie

HEINEKEN, de provincie Zuid-Holland en Alterra Wageningen UR zijn in 2013 een samenwerking gestart om de brouwerij in Zoeterwoude vóór 2020 klimaatneutraal te maken.

 

Aan ons werd gevraagd de visuele identiteit voor dit initiatief te ontwikkelen. Zo stonden we aan de wieg van iets wat een wereldvoorbeeld van groene economie en duurzame gebiedsontwikkeling moet worden.

 

Het beeldmerk bepaalde uiteindelijk ook de naam van de samenwerking. De cirkels verwijzen uiteraard naar de drie partners, naar de kringlopen die moeten worden gesloten, de circulaire economie, maar zeker ook naar de samenwerking met de verschillende (regionale) stakeholders, zonder wie het traject niet haalbaar is.

Om de dialoog met die stakeholders te starten, werd op 4 juli 2013 de eerste conferentie georganiseerd. Doel was de 150 aanwezigen niet alleen te informeren over Groene Cirkels, maar ook actief te betrekken en een begin te maken met nieuwe samenwerkingsverbanden. Een deel van de dag bestond uit workshops, waarbij duidelijk werd dat het belang van de regio vooropstaat.

Dit werd onder andere gesymboliseerd door grote landkaarten van de regio waarmee we de tafels hadden bedekt en waarop de deelnemers hun ideeën konden noteren.

 

Wij verzorgden de inhoudelijke invulling van de conferentie, de communicatie-uitingen (van persbericht tot website), de audiovisuele presentaties, de aankleding van de locatie, het workshopmateriaal en het videoverslag van de dag.

We werkten samen met Marieke Kitzen: zij schreef de teksten.

conferentie

kringlopen uitgelegd (video)