Welke vakken kiezen
interdisciplinaire studenten?

De meeste studenten blijven bij hun keuze van major (hoofdvak) en master (afstudeerrichting) binnen hetzelfde vakgebied.

Kenmerkend voor studenten met een interdisciplinaire opleiding is dat zij met hun major en master vaak heel uiteenlopende vakgebieden verbinden.

We brachten dit voor 160 studenten heel precies in kaart. We maakten het onzichtbare zichtbaar: wie blijft hetzelfde vak studeren, wie blijft er in de buurt van het vakgebied en wie wisselt radicaal van richting?
Het leverde een verrassend beeld op.

1/2