top of page

Communicatieteam

 • team van communicatiebetrokkenen van alle cirkels, verantwoordelijk voor besluitvorming over communicatieaangelegenheden

Contentclub

 • team van een aantal communicatiebetrokkenen, verantwoordelijk voor de voorbereiding van besluiten over communicatiestrategie en -middelen voor het communicatieteam

Convenantpartner

 • partners die samen een Groene Cirkel hebben opgezet

 • de doelstelling van deze Groene Cirkel zijn bij oprichting vastgelegd in een overenkomst (convenant)

Cosun Beet Company

 • convenantpartner van de Groene Cirkel Circulaire Suikerbietenketen

 • heette voorheen: Suiker Unie

Denktank

 • team rondom Groene Cirkel HEINEKEN, verantwoordelijk voor de koers van Groene Cirkels

Farm Frites

 • convenantpartner van de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen

 • schrijfwijze: Farm Frites (spatie voor Frites)

Groene Cirkel

 • is een hoofdonderdeel van Groene Cirkels

 • ambities en afspraken worden vastgelegd in een convenant, door convenantpartners

 • heeft een eigen 'droom' over een duurzame toekomst

 • de uitwerking hiervan gebeurt in verschillende projecten, die bijdragen aan het verwezenlijken van de droom

 • Vanaf september 2022 bestaan er zeven: Groene Cirkels HEINEKEN, Groene Cirkels Circulaire Suikerbietenketen, Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling, Groene Cirkel Duurzame Fritesketen, Groene Cirkel Bijenlandschap, Groene Cirkel Groene Gezonde Stad, Groene Cirkel De Tuin van Holland

Groene Cirkels

 • overkoepelend merk

 • staat voor het netwerk met een eigen methode

HEINEKEN

 • mede-oprichter van Groene Cirkels

 • het betreft het bedrijf HEINEKEN, dat bier maakt van verschillende merken, waaronder Heineken®

 • schrijfwijze: met kapitalen

Kernteam

 • team van convenantpartners, per Groene Cirkel, verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering.

Project

 • subcirkel, activiteit van een Groene Cirkel

 • kent een eigen projectgroep met partners (met vaak andere partijen dan de convenantpartners)

Provincie Zuid-Holland

 • oprichter van Groene Cirkels

 • schrijfwijze: provincie met kleine p, tenzij het het eerste woord in een zin is

Subcirkel

 • activiteit van een Groene Cirkel, veelal een project

 • kent een eigen projectgroep met partners (met vaak andere partijen dan de convenantpartners)

Suiker Unie

 • heet inmiddels Cosun Beet Company

 • schrijfwijze: Suiker Unie (spatie voor Unie)

Wageningen University & Research

 • mede-oprichter van Groene Cirkels

 • staat ook voor Wageningen Environmental Research, de feitelijke partner

 • afgekort: WUR

 • in tekst gebruiken zonder 'de' ervoor

 • Wageningen Environmental Research heette voorheen Alterra, deze naam wordt niet meer gebruikt

kruidenrijk grasland

Wageningen University & Research gebruikt deze term, bijvoorbeeld bij de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling.

Engelse vertaling: Species-rich grassland.

peilgestuurde waterinfiltratie

Techniek bij Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling, die gebruikt wordt om bodemdaling tegen te gaan.

Deze term heeft de voorkeur boven 'pompgestuurde waterinfiltratie' of 'peilgestuurde drukinfiltratie'.

Engelse vertaling: level-controlled water infiltration.

Begrippenlijst Groene Cirkels

Deze begrippenlijst is bedoeld voor iedereen die voor, of over, Groene Cirkels schrijft. De lijst bevat omschrijvingen van veelgebruikte begrippen, richtlijnen voor schrijfwijze en andere kanttekeningen.

Heeft u aanvullingen voor deze lijst, mail dan s.v.p. naar bob@matterhornamsterdam.nl

Terug naar de download pagina van Groene Cirkels

bottom of page