Discriminatie meldwijzer voor jongeren

Dit project startte met de vraag om een infographic te ontwerpen waar de mogelijkheden worden getoond voor jongeren die discriminatie wil melden. Matterhorn ontwierp hiervoor een concept. Het bleek een interessante uitdaging om alle inhoud vast te stellen en die bovendien in een handzaam formaat te bundelen.

In nauwe samenwerking met Movisie, Gijs van Beek, Het College voor de Rechten van de Mens, de Nationale ombudsman en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is deze publicatie tot stand gekomen.

Bij de eerste verspreiding is onderzocht hoe jongeren op de folder reageren: