Wat is de Groene Corridor?

De ambities rond het Groene Corridor, een klimaatneutrale route voor goederenvervoer tussen Zoeterwoude en de haven van Rotterdam, leidden tot een complex programma van projecten, gedragen door 20 verschillende partners.

Door in een vroegtijdig stadium betrokken te zijn bij het tot stand komen van het veelomvattende plan, werden we in staat gesteld om het uit te leggen in een bondig en visueel verhaal.

We werkten samen met Marieke Kitzen (script), Clinty Thuijls (stem) en Steven van der Werff (audio).